Sport 

8 kwietnia 2018 roku – Ślężański Mnich, 21-22 kwietnia 2018 roku – Visegrad 4 Bicycle Race – Grand Prix Polska

3 marca 2018