V Ślężański Turniej Brydża Sportowego – serdecznie zapraszamy!

10 stycznia 2018